Category Archive Novosti

РМУ Абид Лолић, Травник – пуштен у рад систем за праћење гасно-вентилационих параметара

02.09.2016

Пуштен је у рад систем за мерење концентрације CH4, CO, CO2 и O2 депресије главног вентилатора, брзина ваздушних струја и температуре јамског ваздуха. Уграђени су контролери, напајачи, релејни везни чланови и мерни уређаји енглеског произвођача TROLEX капацитета 40 мерних места. За праћење рада инсталиран је SCADA Adroit v. 7.12 са могућношћу удаљеног приступа. Све ово ће обезбедити повећање сигурности у тешким условима експлоатације угља у јами „Била“.

Svecom одржао презентацију производног програма чешке компаније PSP Engineering у Амбасади Чешке у Београду

04.04.2017

Презентација производног програма чешке компаније PSP Engineering, дробилица и дробиличних постројења, одржана је 04.04.2017. у Амбасади Чешке у Београду.

Приметно је било интересовање стручњака из путарске индустрије, представника рудника, термоелектрана и цементара за овај импозантан производни програм.

Johnson Electric, Ниш – пуштен у рад систем за детекцију изопропанола

18.05.2017

У компанији  Johnson Electric д.о.о. из Ниша, у високо-технолошком одељењу за монтажу електронских компоненти , извршена је испорука, монтажа и пуштање у рад  Oldham-ових  уређаја за детекцију изопропанола, контролне јединице MX15  и  трансмитера  OLCT100.

„Elixir“ Прахово – пуштен у рад систем детекције и дојаве цурења амонијака

14.07.2017

Реализована је испорука, монтажа и пуштање у рад опреме Oldham и MEDC, системa детекције и дојаве цурења амонијака, капацитета 16 мерних места на локацији складишта амонијака компаније „Elixir“ из Прахова.

Београдски водовод и канализација – пуштен у рад систем за детекцију више врста гасова и пара

19.03.2018

У постројењу за прераду отпадних вода на главној железничкој станици у Београду постављен је систем са контролном јединицом MX43, неколико трансмитера OLCT10N и једним трансмитером OLCT100 за детекцију кисеоника, амонијака, угљен-моноксида, водоник-сулфида, метана и дизел пара.

Svecom у групи предузећа са најбољом бонитетном оценом у Србији према процени финансијског портала Company Wall d.o.o.

02.10.2018

Svecom je достигао једну од највиших бонитетних оцена на бази резултата пословања, који испуњавају све критеријуме за 2018.годину, према процени финансијског портала Company Wall d.o.o.

Svecom у групи предузећа са најбољом бонитетном оценом у Србији према процени финансијског портала Company Wall d.o.o.

02.10.2018

Svecom je достигао једну од највиших бонитетних оцена на бази резултата пословања, који испуњавају све критеријуме за 2018.годину, према процени финансијског портала Company Wall d.o.o.

HBIS, Смедерево – пуштен у рад систем за детекцију више врста гасова на постројењу Регенерације

17.10.2018

У Смедеревској железари унапређено је постројење Регенерације системом за контролу угљен-моноксида и метана са контролном јединицом MX43 и више трансмитера OLCT100.

HBIS, Смедерево – пуштен у рад систем за детекцију метана на постројењу Конти-жарионице

10.12.2018

Контролна јединица MX43 и више трансмитера OLCT100 за детекцију метана је постављена ради заштите људства и опреме у железари на постројењу Конти-жарионице.

ТЕНТ Колубара А

26.09.2011

Испоручени резервни делови за расхладне торњеве.