Гасна Детекција,Екологија и Заштита

Гасна детекција, екологија и заштита

Svecom је генерални заступник и стратешки партнер  великих светских компанија из ове области за подручје Србије. То су Oldham, Industrial Scientific, Тrolex, Gazomat, Cooper MEDC, KSE-LIGHTS GmbH и ZVVZ-ENVEN.


Oldham

Француска компанија Oldham је глобални лидер у безбедности и детекцији гасова, позната по врхунском квалитету и поузданости  стационарних детектора и контролера који су нашли масовну примену широм света.

Наши референтни корисници су: US Steel Serbia,  Србијагас, Петрохемија Панчево, Београдске електране, Trayal, Београдски водовод и канализација, Прва Искра Барич, Ремонтни Завод „Мома Станојловић“, Институт за нуклеарне науке Винча, Прехрамбена индустрија, Јавне Гараже.


industrial scientific

Америчка компанија Industrial Scientific је произвођач преносних детектора гасова, као и опреме за њихово једноставно и квалитетно одржавање. Захваљујући сталним технолошким унапређењима и иновативним решењима, у понуди је најквалитетнија опрема по приступачним ценама.

Наши референтни корисници су:US Steel Serbia, Телеком Србијa,  ЈП ПЕУ Ресавица,  Рафинерија Нови Сад,  Рударско геолошки факултет,  Прехрамбена индустрија, Индустрија пива.


Trolex, је енглеска компанија , лидер у Европи и један од највећих светских произвођача

стационарне опреме за детекцију гасова у рудницима , тунелима. и другим ризичним подручјима, укључујући постројења тешке и опште индустрије, кao и  железницу и производњу електричне енергије.

Trolex-ови системи и производи користе се широм света за детекцију гасова, праћење других битних услова окружења и оптимизацију перформанси машина.

Фокусиран на континуално решавање специфичних потреба својих клијенатаа ,Trolex је развио сензоре и системе који представљају  врх технологије надгледања безбедности стања животне средине и машина,  акредитоване  од стране независних институција.

Познати по квалитетним решењима Trolex-ови системи и производи одговарају највишим захтевима  купаца и примењују се тамо где је безбедност од критичне важности.

Наши референтни купци су US Steel Serbia, ЈП ПЕУ Ресавица.


Gazomat™ je француска компанија,светски призната чланица TDW групе, специјализована за пројектовање, развој и производњу најсавременије електронске опреме за детекцију цурења гасова на гасоводима и у гасној дистрибутивној мрежи.

Gazomat™ нуди врхунске производе високих перформанси, интегришући најновија технолошка достигнућа у складу са политиком сталних иновација.

Из асортимана производа издвајамо уређаје за детекцију и лоцирање цурења гаса, сертификоване по последњим АТЕX и метролошким нормама, са могућношћу прецизног лоцирања тачака цурења и обезбеђењем сигурности корисника у ризичној атмосфери и уређаје за надзор гасовода и мреже гасовода који применом једноставних и моћних алата представљају ефикасна средства у служби професионалаца у подручју гаса.

Избором Gazomat™ производа гарантују се поуздана и репродуктивна мерења, једноставно, eфикасно и безбедно коришћење, супериорна отпорност у екстремним животним и оперативним условима и квалификовани сервис.


Cooper MEDC je енглеска компанија, један од водећих светских произвођача алармне, сигналне и контролне опреме, као и опреме за обавештавање.

Специјализован за испоруку „custom design“ производа Cooper MEDCје стекао високу репутацију у области квалитета и перформанси.

У понуди је широки дијапазон ручних, визуелних и звучних аларма и звучника који задовољавају високе стандарде, као и услове енергетске ефикасности и норме заштите животне средине.

Поред високог квалитета МЕDC  бренд је препознатљив по изузетној постпродајној подршци купцу.

Опрема МЕDC-a, као и Oldham-a, Industrial Scientific-а и Trolex-a поседује све неопходне сертификате за примене у експлозивним атмосферама  и екстремним условима експлоатације.

Наши купци су из круга корисника опреме за гасну детекцију, екологију и заштиту.


KSE-LIGHTS GmbH je jeдини европски дистрибутер опреме за осветљавање специјализоване за

примену у  рудницима, тунелима, за потребе служби противпожарне заштите и спасавања, као и у другим областима индустрије.

У понуди је широки асортиман  лампи и прибора, високог квалитета.

Истичемо  капне лампе без кабла , изузетно погодне за коришћење.

Производи KSE-LIGHTS GmbH су усаглашени са  ATEX Директивама Европске Уније и поседују сертификате Института  за превентиву, заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој д.о.о., Нови Сад и Акционарског друштва за испитивање квалитета „Квалитет“, Ниш.

Наш најважнији референтни купац је ЈППЕУ Ресавица.


Spasciani је водећи италијански произвођач уређаја за личну заштиту органа за дисање, светски признат у многим областима индустрије, укључујући и војну индустрију.

Spasciani је међу првима препознао значај превентивне заштите на радном месту и развио широку палету производа, прилагођених за готово сваку ситуацију у ризичним и опасним срединама, и код пожара.

У понуди је велики избор производа високих перформанси који обухвата изолационе апарате за дисање-SCBA, заштитне маске за лице (полумаске и пуне маске) са филтерима за заштиту од широког спектра опасних агенаса, као и специјализовану додатну опрему, и опрему за тестирање.

Сви производи се развијају и тестирају према ригорозним процедурама у лабораторијама са софистицираном опремом и пoседују CE сертификате о усаглашености производа са одговарајућим стандардима и европским директивама.


Faser S.A. је реномирани пољски произвођач опреме за личну заштиту органа за дисање у

рудницима, хемијској индустрији, металургији, војној индустрији и за потребе ватрогасасних екипа.

Faser S.A. већ 60 година производи опрему за заштиту људи који раде у отежаним и ризичним условима и високо професионално, истраживачки и иновативно развија и, последњих година, проширује свој производни програм.

У понуди истичемо самоспасиоце са хемијски везаним кисеоником и изолационе апарате-респираторе, производе врхунсоког квалитета и доказане поузданости и ефикасности.

Сви производи се испитују и сертификују у акредитованој лабораторији произвођача у складу са одговарајућим европским стандардима и директивама.

Самоспасиоци испуњавају захтеве стандарда ЕN 13794 и поседују сертификат о прегледу ЦИС Института, Београд, а за изолационе апарате-респираторе се током године очекује сертификат о усаглашености са стандардом EN 145.


ZVVZ-ENVEN је чешка компанија, познати произвођач опреме за заштиту човекове средине

намењене термоелектранама, цементарама, кречанама, топланама (електофилтери и врећасти филтери)итд.. Поред тога, производи и опрему за вентилацију намењену за индустријске објекте надземне и подземне, као и за метрое и тунеле.

Најзначајнији корисници у Србији су: ТЕ-КО Костолац А, ТЕ НТ Обреновац ТЕ А, ТЕ NТ  Кolubara TE А.