Svecom

Нов програм сa нoвим стратешким ино-партнером у сектору eнергетике и рударства

05.03.2013 Потписан уговор o заступству, дистрибуцији и сервисирању производа

ХИП- Петрохемија-испорука , монтажа и пуштање у рад 30 детектора изобутана

27.11.2014 Успешно реализована испорука, монтажа и пуштање у рад 30 детектораиз

Нови ино – партнер у области опреме за заштиту људи у опасним срединама

21.01.2015 Svecom je постао овлашћени заступник фирме Faser S.A., реномираног пољског п

Svecom учествовао на Међународној конференцији Медитерана 2015 /OMC 2015/у Равени, Италија

30.03.2015 На отварању конференције Oldham, глобални лидер, je, истичићи значај кор

„НИС“ – пуштен у рад систем за детекцију О2 и CO

15.05.2015 Систем гасне детекције, централни уређај Oldham MX-43 и четири сензора ки

РМУ Зеница (БиХ) – пуштен у рад систем за праћење гасно-вентилационих параметара у јами „Распоточје“

10.07.2015 Систем капацитета  80 мерних места за мерење концентрације CH4, CO2, CO,

Хладњача „Алексинац“ – пуштен у рад систем детекције и дојаве цурења амонијака

29.02.2016 Реализована је испорука, монтажа и пуштање у рад опреме Oldham, система