USS, Смедерево

USS, Смедерево

20.01.2011

Имплементиран бежични систем преноса сигнала „Banner“ тачка-тачка, употребљен за пренос сигнала детектора угљен-моноксида (СО).

About the author

Lazar administrator

Leave a Reply

1 × one =