Енергетика и Рударство

Енергетика и рударство

Svecom заступа и сарађује са неколико компанија из Чешке републике из области енергетике и

рударства, екологије, специjалних возила, цементара, итд. Оне су свој квалитет доказале у свету и нашој земљи. Имају све потребне сертификате за обављање производње и пружање услуга према прописима Европске Уније. ЈП ЕПС и ЈП ПЕУ су највећи корисници производа и услуга Svecom-a и Svecom-ових партнера из Чешке.

Svecom проширује асортиман понуде у енергетици на област горионика, као заступник, дистрибутер и сервисер производа реномиране немачке компаније RAY.


Arcelor MITTAL је једна од највећих фирми у свету која се бави металургијом и то од топљења руде у високим пећима до производње свих врста производа (облика и квалитета) од челика. Arcelor

MITTAL има своје челичане у целом свету и тако покрива цело светско тржиште са својим производима. Arcelor MITTAL преко Svecom –а , као ексклузивног партнера у Србији, снабдева све руднике са подземном експлоатацијом као и индустрију тунелоградње, јамском челичном подградом, прибором и специјалним профилима.

Најзначајнији корисници у Србији су: ЈП ПЕУ Ресавица, Тунелоградња


VDO је компанија која се бави пројектовањем и извођењем рударско – грађевинских радова, опремањем рудника за подземну експлоатацију угља, метала и неметала. Фирма има пројектни

биро, оперативу, потребну механизацију и опрему за своју делатност. Сарађује са инвеститорима у Србији, Чешкој, Македонији, Малезији, Индонезији, Авганистану итд. Члан је удружења CDT.

Најзначајнији корисници у Србији су: ЈП ПЕУ Ресавица, Рудник Соко, Рудник Ајвалија, Приштина, Рудник Врбица, Аранђеловац, Рудник Штаваљ, Рудник Беране


CDT је удружење чешких фирми које се баве производњом рудничке опреме за подземну и површинску експлоатацију и прераду руде. Располаже могућностима за пружање услуга у рударству по принципу „кључ у руке“. Главни циљ је улазак на још неотворена тржишта земаља Источне

Европе. Компаније које чине удружење су познате, просперитетне и економски напредне компаније које су везане дугом рударском традицијом у Чешкој.

Чланице овог удружења су у могућности да испуне све захтеве инвеститора и то од пројектовања, избора технологије, извођења радова, опремања, пуштања у рад, сервисирања и одржавања опреме и објеката као и затварања финансијске конструкције.


Banjske projekty Ostrava се бави пројектовањем за потребе рудника са подземном и површинском експлоатацијом, метроа, тунелоградње, каменолома и експлоатације неметала. Пројектни биро је

опремљен са најсавременијим уређајима потребним за пројектовање и окупља високо стручне кадрове за израду документације. Корисници њихових услуга су инвеститори из Чешке, Србије, Малезије итд.. Експерти ове компаније имају потребне лиценце и врше надзор над изведеним стањем пројеката.

Референтни корисници наведени су приликом представљања компаније VDO.


PSP је компанија која се бави пројектовањем, производњом и испоруком опреме за дробљење и

млевење минералних сировина за потребе цементара, кречана, рудника метала, угља и неметала. Квалитет и поузданост опреме су потврђени у конкретним применама у Србији и целом свету.

Најзначајнији корисници у Србији су: ТЕ КО Костолац А, Р.Б. Колубара „Тамнава“, ТЕ КО Костолац Б „Дрмно“, Каменолом Кијево код Београда


ZVVZ – ENVEN производи опрему за заштиту човекове средине намењену термоелектранама,

цементарама, кречанама, топланама (електофилтери и врећасти филтери)итд.. Поред тога, производи и опрему за вентилацију намењену за индустријске објекте надземне и подземне, као и за метрое и тунеле.

Најзначајнији корисници у Србији су: ТЕ-КО Костолац А, ТЕ НТ Обреновац ТЕ А, ТЕ НТ Колубара TE А.


RAY Öl-& Gasbrenner је немачка компанија, једна од најстаријих светски признатих произвођача

горионика,основана 1872.године у Сан Франциску, позната по првом уљном горионику који се на тржишту појавио почетком прошлог века. Пионирским радом и иновацијама RAY је развио и пласирао на светско тржиште широки спектар уљних и гасних горионика високих перформанси.

У понуди су гасни горионици, уљни горионици, комбиновани гас/уљни горионици, индустријски горионици снаге од 10kW до 30MW, опрема и резервни делови. Oбезбеђујемо услуге уградње и сервисирања.