РМУ Абид Лолић, Травник – пуштен у рад систем за праћење гасно-вентилационих параметара

РМУ Абид Лолић, Травник – пуштен у рад систем за праћење гасно-вентилационих параметара

02.09.2016

Пуштен је у рад систем за мерење концентрације CH4, CO, CO2 и O2 депресије главног вентилатора, брзина ваздушних струја и температуре јамског ваздуха. Уграђени су контролери, напајачи, релејни везни чланови и мерни уређаји енглеског произвођача TROLEX капацитета 40 мерних места. За праћење рада инсталиран је SCADA Adroit v. 7.12 са могућношћу удаљеног приступа. Све ово ће обезбедити повећање сигурности у тешким условима експлоатације угља у јами „Била“.

About the author

Lazar administrator

Leave a Reply

3 × 1 =